Xuất khẩu lao động

Thông báo tuyển lao động

TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH "CHẾ BIẾN THỰC PHẨM"

11/04/2018
TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH "CHẾ BIẾN THỰC PHẨM"
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế (Tradeco) cần tuyển lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản theo điều kiện tuyển chọn như sau:

TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH "DẬP KIM LOẠI"

02/05/2017
TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH "DẬP KIM LOẠI"
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế (Tradeco) cần tuyển lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản theo điều kiện tuyển chọn như sau:

TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH "ĐÚC NHỰA"

01/05/2017
TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH "ĐÚC NHỰA"
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế ( Tradeco ) cần tuyển lao động đi thực tập kỹ năng ngành đúc nhựa tại Nhật Bản, điều kiện tuyển chọn như sau:

TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH "CHẾ BIẾN THỰC PHẨM "

01/05/2017
TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH "CHẾ BIẾN THỰC PHẨM "
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế ( Tradeco ) cần tuyển lao động đi thực tập kỹ năng ngành "Chế biến thực phẩm" tại Nhật Bản, điều kiện tuyển chọn như sau:

TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH ' IN OFFSET"

02/03/2017
TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH ' IN OFFSET"
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế ( Tradeco ) cần tuyển lao động đi thực tập kỹ năng ngành in offset tại Nhật Bản với các điều kiện như sau :

TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH " CHẾ BIẾN THỰC PHẨM "

03/02/2017
TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH " CHẾ BIẾN THỰC PHẨM "
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế ( Tradeco ) cần tuyển lao động đi thực tập kỹ năng ngành chế biến thực phẩm tại Nhật Bản với các điều kiện như sau :

TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH "ĐÚC NHỰA"
TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH “CHẾ BIẾN THỊT GÀ”
TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN NGUỒN LAO ĐỘNG
TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH "LẮP RÁP ĐIỆN TỬ"

Liên hệ


Văn phòng Hà Nội
Số 68, Tô Vĩnh Diện, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
(84-24) 3762 4906
(84-24) 3762 4907
tradeco@tradeco.vn
Chi nhánh tp.Hồ Chí Minh
796/6A Sư Vạn Hạnh, quận 10, Tp. HCM.
(84-28) 3868 3569/3868 3570
(84-28) 3862 1825
tradeco-saigon@vnn.vn
Top